ربات تبلیغات اتوماتیک

PHP - MYSQL 3 روز
ربات تلگرامی ارسال خودکار تبلیغات به کانال

ربات تلگرامی ارسال خودکار تبلیغات به کانال

برخی از قابلیت های ربات:

  • اضافه کردن تبلیغات به تعداد نامحدود
  • پشتیبانی از تمامی پیام ها و همچنین هایپر لینک ها
  • تنظیم زمان های ارسال تبلیغ
  • تنظیم روز های ارسال تبلیغ
  • مدیریت کامل تبلیغات
  • حذف تبلیغ
  • توقف ارسال
  • تغییر روز
  • تغییر ساعت