ربات دریافت مدارک

PHP - MYSQL 1 روز
ربات تلگرامی دریافت فایل و مدارک از کاربران

ربات تلگرامی دریافت فایل و مدارک از کاربران

کاربران پس از ثبت نام میتوانند مدارک و اسناد مورد نظر خود را برای ربات ارسال فرمایند، تمامی مدارک ارسال شده از سوی کاربران به صورت خودکار در سرور ذخیره میشوند.