ربات نظرسنجی

PHP - MYSQL 3 روز
ربات تلگرامی نظرسنجی کاملا داینامیک

ربات تلگرامی نظرسنجی کاملا داینامیک

برخی از امکانات ربات:

  • ایجاد پرسشنامه به تعداد نامحدود
  • اضافه کردن سوال برای هر پرسشنامه به تعداد نامحدود
  • امکان پاسخدهی به سوالات به صورت تشریحی یا انتخابی
  • ثبت پاسخ ها در دیتابیس MySQL